Hur jag ställer mig till GDPR

Bakgrund om varför lagen finns
Lagen finns till för att säkerställa att personuppgifter som används ställs på individen/kundens villkor.
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har till uppgift att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddandet av personuppgifter. Samma regler gäller inom hela EU. En stor del i dataskyddsförordningen liknar de regler som tidigare fanns i personuppgiftslagen. På samma sätt var det möjligt att behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade. De registrerade har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker.
Din säkerhet framför allt
Från min sida ställer jag höga krav på att min verksamheten håller sig till det gällande regelverk som finns i Sverige.
Detta innebär att ditt samtycke till alla uppgifter du lämnar till verksamheten står i fokus och att de lämnas på ett säkert sätt och bevaras därefter så. Jag som fotograf och personuppgiftsanvsaring på företaget är den ända som behandlar dina uppgifter. Du styr över dina uppgifter.

Vad samtycke betyder
Samtycke innebär att du om kund frivilligt godkänner att jag fotograferar dig. Med frivilligt menas att du har ett genuint fritt val och kontroll över dina personuppgifter. Det betyder att om du som kund blivit påverkad av annan att godkänna vårt avtal är avtalet inte längre giltigt.
Samtycket ska enligt GDPR lämnas ”genom en entydig bekräftande handling som innebär ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande från den registrerades sida om att denne godkänner behandling av personuppgifter rörande honom eller henne”. Detta görs därför skriftligt för båda parters trygghet då muntliga avtal är svåra att bevisa. I avtalet skrivs exakt vilka uppgifter som jag kommer spara och varför jag spar dessa.
Känner du som kund i efterhand att du inte längre vill att verksamheten ska spara dina uppgifter kommer dessa att raderas omgående om de inte har varit mål för bokföring som kan vara nödvändig i samband fakturering.

Vad uppgifterna används till
Dina uppgifter som namn och adress kommer att sparas med anledning att dessa är nödvändiga i samband fakturering och bokföring.
Bilder om tas vid fotograferingar kommer att sparas i 5 år från det datum som bilderna levererades om kunden själv inte kontaktar verksamheten och ber om att radera bilden/bilderna. Detta är främst för kundens skull. Om bilder försvinner eller förstörs kan det skickas i hög digital upplösning till kunden. Detta ses främst som en service från fotografen till kunden, om kunden själv vill det.

känsliga uppgifter
Barn räknas i Sverige som särskilt skyddsvärda, särskilt barn under 15 år. Om en fotografering gäller fotografering av barn är det vårdnadshavaren av barnet som måste skriva på avtalet och ansvarar därigenom för barnets trygghet vad gäller dess personuppgifter. Gränsen för att ingå avtal med mig är därför satt till 18 år.


Har du frågor, kontakta mig via kontaktformuläret
Back to Top